Svømmehallen i Øksnes har fått navn

Under kommunestyremøtet 14. desember 2023 ble det avduket hva det nye svømmebassenget i Øksnes kommune skal hete. Svømmehallen skal stå ferdig våren 2024.

Spurte publikum om hjelp til å finne navn

Øksnes kommune avholdte en navnekonkurranse i forkant hvor vi ba publikum om å sende inn sitt navneforslag. Det ble totalt sendt inn 253 navneforslag, med totalt 155 antall forskjellige navn. Eggkanten, Skreibadet, Egga, Myre svømmearena, Bølgen, Havet, Nordlysbadet, Flyt aren, Øksnes svømmehall, var noen av de forslagene som ble sendt inn. 

Fredag 8. desember samlet juryen seg for gjennomgang.

Til stede i møte:
Alf Roger Jakobsen – leder Jfr. Vedtak 22/895/7989
Kine Bolstad – Frivillighetskoordinator 
Jesper Ovesen - Ungdomsrådet
Remi Olsen – Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse
Gerd Antonsen – Eldrerådet
Gøran Mortensen – Idrettsrådet
Robin S. Lillejord – sekretær

I tillegg så deltok Thomas Nilsen i møte – Leder IKT

Hva skal barnet hete?

Juryen ble enige om at Øksnesbadet var det beste navnet for svømmehallen.

Juryens begrunnelse:

Øksnesbadet er allerede blitt et begrep i Øksnes, og hadde totalt 43 enkeltforslag i konkurransen. I tillegg så mener juryen at navnet passer inn i helheten rundt Øksnes Idrettspark, og navnene på byggene i nærområde.  Alle medlemmer av juryen hadde også dette som en av sine favoritter under møte 8. desember 2023.


43 av forslagene som ble sendt inn var navnet: Øksnesbadet. Og dette var det som juryen mente var det beste navnet. Av de 43 som sendte inn Øksnesbadet som sitt forlag ble det trukket en tilfeldig vinner som får et årsbaonomet i svømmehallen. Vinneren ble Kathrine J. Pedersen.