Markering av Verdens minnedag for trafikkofre

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene blir gjennomført for å minnes de som har omkommet, og det skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.

Markeres tredje søndag i november

19. november 2023 markerer vi Verdens minnedag for trafikkofre. 20. november tenner Øksnes kommune lys på rådhuset for å minnes de 17 trafikkofrene i Nordland fra januar-august 2023.
Tre av dem omkom på slutten av året i fjor, mens 14 mennesker har mista livet på veiene i fylket hittil i år.

Når en alvorlig ulykke rammer får det stor innvirkning både på familie, venner og lokalsamfunn. Verdens minnedag er en dag vi markerer vår støtte, omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker. I tillegg er det en anerkjennelse av nødetatene som håndterer alle ulykker i trafikken. 

Alle har noen de vil savne, og vi har ingen flere å miste.

Vil du lese mer om Verdens minnedag for trafikkofre her


Video: 
Kopirett Trygg Trafikk 
Kreditering: Zoaring/ Trygg Trafikk 
Fotograf Kari Vassbotn/ Trygg Trafikk