Endrede retningslinjer Øksnes kommunes idrettsanlegg

Kommunen har endret retningslinjer for bruk av kommunes idrettsanlegg 

Klikk for stort bilde 

Bakgrunn

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes er i utgangspunktet er forbundet med smittefare. Det er derfor nødvendig å ivareta smittevern i hht denne retningslinjen.


Oppdaterte retningslinjer finnes her.