Valg av meddommere - alminnelig ettersyn

Øksnes kommunestyre skal i møtet 13. juni velge meddommere til Midtre Hålogaland tingrett, Hålogaland lagmannsrett og Lofoten og Vesterålen jordskifterett. 

Meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten velges for fire år av gangen, og forslaget til meddommere er for perioden 2025 - 2028.

I henhold til domstolloven §68 skal forslag til meddommere legges ut til alminnelig ettersyn.

Krav til den som skal velges er nedfelt i Domstolloven §§70-72.

Det oppfordres til at enhver som har noe å innvende mot forslaget om å melde det til kommunen innen 28. mai 2024. 

Innvendingen sendes til kommunen på e-post, eller per brev til:

Øksnes kommune
Storgata 27, 8430 Myre.