Meld fra om feil på gatelys

På denne siden kan varsel om feil på gatelys i Øksnes kommune. På kartløsningen til vegvesnet får du oversikt over hvilke veger som er kommunal, fylkeskommunal og riksveg. 

Kommunale gatelys 

Meldingen sendes direkte til enhetsleder for driftsavdelingen i kommunen. Det gis ikke alltid svar på disse meldingene, men de tas hånd om så fort det lar seg gjøre.

Fylkeskommunale gatelys 

Virker ikke lysene? Er lys eller stolper skadet? Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175.