Geoteknisk undersøkelse og grunnboring på Bolstadsvei

Tirsdag 24.10.23 vil det foregå geoteknisk undersøkelse og grunnboring på Bolstadsvei (markert området) ifm støttemuren som har rast ut.