Meld fra om feil på veger

På denne siden kan du melde fra om brøyting, strøing, hull, kantslått, og dårlig veg.

 

Vegkartet til Statens vegvesen

Er vegen kommunal, fylkesveg, riksvei eller privat?
Er du usikker over hvem som er vegeier av vegen? Sjekk vegkartet til Statens vegvesen. Søk på adresse og klikk på vegen i kartet. Det vil da komme opp informasjon om vegen og vegeier. Fv=fylkesveg Rv=Riksveg Ev=Europaveg, Kv= Kommunal veg, Pv= Privat vegEndre svaret
Fylkesveg

Vil du melde fra om forhold på fylkesvegene, eller har du spørsmål om brøyting, strøing, kantslått eller dårlig veg?

 

Kontakt entreprenøren for å få svar på spørsmål om brøyting, strøing, salting, kantslått, hullete veg m.m. på fylkesveger:

 

Entreprenøren for Øksnes er Staven Grus AS

 

Meld fra om forhold på vegene

Melding om forhold på vegene gir du til Vegtrafikksentralen på telefon 175. 

Hvis du har tilbakemeldinger som ikke haster like mye, kan du ta kontakt via sentralbordet til Nordland fylkeskommune på telefon 75 65 00 00 eller sende e-post til post@nfk.no eller sikker digital e-post

Riksvei

Du kan melde om feil og mangler på riks- og fylkesveier, eller tipse om trafikkfarlige situasjoner til Statens vegvesen. 

 

 

Du kan nå Statens vegvesen døgnet rundt, hele året. De tar imot tips om trafikkfarlige sitasjoner og gir deg informasjon om vinterstengte veier, kolonnekjøring, og stengte tunneler.

Privat veg

Ta kontakt med vegeier. 

Velg et av alternativene ovenfor