Bengt Stian Nilsen

Bengt Stian Nilsen er kommunalsjef for teknisk sektor og har det overordnede lederansvaret. 

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Teknisk