Alvilde Krohn-Nydal

Alvilde jobber med oppmåling, matrikkelføring, adressetildeling, kart, GIS, salg av kommunal eiendom og er strandryddekoordinator.

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Teknisk