Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Ørntua barnehage 76 18 52 35 902 58 773
Enhetsleder Tangsprellen barnehage 418 66 023
Enhetsleder Strengelvåg barnehage 901 39 549