Regodkjent av Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune.

Øksnes kommune fikk ble i januar 2024 regodkjent av Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune.

Godkjent siden 2017

Dette er kommunens andre regodkjenning. Første gang kommunen ble godkjent som trafikksikker kommune var i 2017. Øksnes er en av 175 kommuner i Norge som er godkjent Trafikksikker kommune. Dette er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerheten i kommunen. På Trygg trafikk sine nettsider kan du lese mer om hva Trafikksikker kommune innebærer. 

Trygg Trafikk er formelt godkjenningsorgan for å få status som «Trafikksikker kommune». Godkjenningen som gjelder for tre år, må deretter regodkjennes. I forkant av hver regodkjenning etterspørres det dokumentasjon på hvordan kommunen på tvers jobber med kriteriene for Trafikksikker kommune. En del av denne dokumentasjonen gjennomføres som en spørreundersøkelse på tvers av utvalgte enheter.

Trygg trafikk gir i hvert regodkjenningsmøte tilbakemelding på innsendt dokumentasjon, og kommer med forslag til forbedringspunkter. Kommunen mottar en rapport i etterkant av basert på status og forbedringspunkter.