Vil du jobbe litt innen pleie og omsorg i Øksnes kommune i ukene som kommer?

Om du er student, pensjonist, eller noe midt i mellom spiller ingen rolle!
Vi trenger deg som er assistent/helsefagarbeider/miljøterapeut, verne- eller sykepleier.

Vi har behov for noen som kan stille som vikarer på våre sykehjem, omsorgsboliger, miljøtjenester og hjemmesykepleie.

Er dette interessant?

 

Ta kontakt med:

Camilla Waagbø - Enhetsleder hjemmebaserte tjenester, Øksnes kommune- 979 76 480

Merethe Osnes - Enhetsleder Institusjonsdrift, Øksnes kommune - 918 23 800