Høringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Biomar AS Avd Myre har søkt Fylkesmannen om økte rammer i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for fiskefôrfabrikk på Myre.

Fant du det du lette etter?