Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 og forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) §15 legges planprogram for regulering av sentrumsområde Myre Øst ut til offentlig ettersyn.

Øksnes kommune i HT-sak 014/19 har vedtatt revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024 jf. Plan- og bygningsloven §5-2 og §11-4. Revisjonen vil ta utgangspunkt i gjeldende trafikksikkerhetsplan og supplerende vedtak i HT-sak 65/18 og 97/18.

Fant du det du lette etter?