Høringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Myre Fiskemottak i Øksnes kommune søker om tillatelse til utslipp fra mottak, videreforedling og forsendelse av fisk.

Fylkesrådet har vedtatt å sende planforslag for Regional plan —Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland på høring i henhold til plan- og bygningsloven (pb1.) kapittel 8 og offentlig ettersyn i henhold til pb1. § 5-2.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Hovedutvalg teknisk har i sak 084/18 vedtatt å legge forslag om reglement om motorferdsel ut på høring.

Fant du det du lette etter?