Voksenopplæringa i Øksnes

Voksenopplæringa i Øksnes er samlokalisert med Flyktningetjenesten og Kulturskolen.
Vi holder til på Sommarøya, og er underlagt enhetsleder for barnehager, skoler, kultur, voksenopplæring og flyktningetjenesten.
 

Vi kan tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne på nivå A1, A2, og B1. Vi gjennomfører norskprøve to ganger i året fra A1 til B2. Dette er i mai/juni, og november/desember.
I tillegg er det mulighet for grunnskole for voksne.
Undervisningen foregår mellom kl 08:30 og 15:00.
Det vil være variasjoner alt etter hvilken gruppe det er snakk om.
Antall grupper varierer alt etter innsøking av elever.
 


Link til Lov om voksenopplæring
Link til skoleruta (PDF, 61 kB)
Link til Kompetanse Norge
Link til søknadsskjema for norskopplæring

 

Kontaktinformasjon:
Enhetsleder: Hogne Pettersen,                hogne.pettersen@oksnes.kommune.no

Fagsvarlig: Betty A. Pedersen                   betty.pedersen@oksnes.kommune.no
Tlf: 905 87 209
Klikk for stort bilde 

 

 

Vår besøksadresse er : Nedre skolevei 11, 8430 Myre