Vann og avløp

Vannforsyning

De kommunale vannverkene i Øksnes består av 4 vannverk: Stavdalen, Trettendalen, Ytre langnes og Kavåsen vannverk.

Vannverkene leverer tilsammen vann til  ca. 4 500 personer.
 

Avløpshåndtering

Alle kommunale avløpsanlegg skal transportere og behandle avløpsvannet på en måte som medfører:

  • Hygieniske betryggende forhold
  • Minst mulig skadelige utslipp til elver, bekker, vann og sjø
  • Minst mulig konflikter i forhold til andre brukerinteresser
  • Størst mulig fleksibilitet til framtidige utbyggingsplaner og miljøkrav

 

Henvendelser

Ved feil på kommunal vannforsyning eller avløpshåndtering - ring vakttelefon vei, vann og avløp på tlf 481 40 391.

Andre henvendelser sendes postmottak@oksnes.kommune.no