Om Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier og vann og avløpsanlegg.

Besøks adresse:

Langryggveien 22, 8430 Myre

Ansatte

Navn Rolle Telefon E-post
Kristian Haugen Avdelingsleder    
Atle Mortensen Driftsoperatør    
Åge Hybertsen Driftsoperatør    
Terje Nikolaisen Driftsoperatør    
Jørn Steve Haugerud Driftsoperatør    

 

Vakttelefon for vei, vann og avløp

481 40391