Prosjekt samfunnsutvikling, vekst og bærekraft

Øksnes kommune satser og er i gang med et bredt sammensatt arbeid for å videreutvikle lokalsamfunnet vårt. Prosjekt vekst, næringsutvikling og bærekraft utgjør en viktig drivkraft i dette arbeidet. Sammen med flere prosjekt fra de ulike tjenesteområdene i kommunen jobber vi mot samme målsetning: Øksnes for fler!

Prosjekt vekst, næringsutvikling og bærekraft består av tre ulike tiltaksområder, som samlet skal gjøre Øksnes til en attraktiv kommune å bo- og drive bedrift i. Utviklingsarbeidet i prosjektet skal gjøres sammen med våre innbyggere og vårt næringsliv. Gjennom tilrettelagte organiserte og meningsfulle arbeidsprosesser skal vi sammen utvikle nye løsninger, som virker.

Prosjektleder næring

Beate Stellander 

Tlf: +47 957 03 530

E-post: beate.stellander@oksnes.kommune.no