Rutiner for matrikkelinformasjon

Matrikkelloven pålegger kommunen å følge retningslinjer for utlevering av personopplysninger. Navn, bostedsadresse og bygningsinterne opplysninger er personinformasjon. Hvem som har hjemmel til å få utlevert slik informasjon fra matrikkelen og til hvilke formål, er bestemt i Matrikkelloven med forskrifter.

Alle må registrere seg

For at kommunen skal kunne utlevere nabolister, andre lister over grunneiere og andre dokumenter fra matrikkelen som inneholder personinformasjon, må mottakere som ønsker slik informasjon fylle ut eget registreringsskjema.

 

 

Hvem er berettiget til informasjon

Matrikkelopplysninger fra kommunen kan utleveres for

  • Offentlig planlegging, saksbehandling og administrasjon
  • Oppgaver etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven
  • Ved søknad om offentlig tillatelse
  • For å ta hånd om andre interesser knyttet til rettigheter over matrikkelenheter eller bruken av dem.

For at kommunen skal kunne vurdere utlevering av nabolister, lister over grunneiere og andre dokumenter fra matrikkelen som inneholder navn, bostedsadresse eller annen personinformasjon, må bestiller legge frem legitimasjon og skjemaet .

Fremgangsmåte for bestilling

Privatpersoner

Personlig oppmøte

Ved personlig oppmøte må skjemaet (PDF, 377 kB) fylles ut og leveres. Dersom du er berettiget til informasjonen, vil du i de fleste tilfeller motta dette over disk.

Innsending på post, telefonhenvendelse eller e-post

Skjemaet sendes inn på din foretrukne måte. Dersom hjemmelshaver er berettiget til informasjonen, vil den sendes vedkommende på folkeregistrert adresse. Dette gjør vi for å hindre at uvedkommende skal bestille informasjon på andres vegne.

Referanser og andre lenker

Kartverket sin side om utlevering

 

Taushetserklæring

Matrikkelloven §30

Matrikkelforskriften §11

Forskrift om opplysningerfra grunnbok og matrikkel

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften