Adresser

Øksnes kommune er i ferd med å gi adressenummer til alle adresseverdige bygg og eiendommer i kommunen. Dette betyr alle bygg og eiendommer som brukes til næring, bolig eller andre viktige formål som idrettsplasser.

Besøkende, nødetater, posten og varelevering får dermed lettere for å finne frem.

 

Klikk her for offisielt adressekart for Øksnes kommune