Skal du bygge?

Byggesaker behandles i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det er tiltakets art, altså hva du skal bygge som er avgjørende for hvordan du skal søke om tillatelse. Kommunens planbestemmelser angir hva som er tillatt å bygge i de enkelte områdene.  Skal du bygge er det ditt ansvar at du gjør dette i tråd med gjeldene lov og regulering.

Den kommunale saksbehandlingen skal sikre samfunnsinteresser. Den skal også bidra til å øke kvaliteten på byggearbeidene. Saksbehandlingstid avhenger av søknadstype. Utbygger må sende inn en komplett søknad. For å unngå forsinkelser er det viktig å påse at all dokumentasjon er vedlagt.

Kommunen kan hjelpe deg med å komme riktig igang. I dag har du som utbygger mer frihet enn tidligere. Det er en del mindre byggearbeider som kan settes igang uten at du må innhente tillatelse til dette. Samtidig stilles det krav til deg om at du gjør dette korrekt. Før du setter spaden i jorda må du undersøke om tiltaket kommer i konflikt med kabler eller rør som ligger i bakken.

Både kommunen og tiltakshaver kan be om forhåndskonferanse for å avklare forholdene rundt- og premissene for et tiltak.

 

Må jeg søke?

Planlegger du et lite byggeprosjekt kan du først sjekke om du må søke eller ikke. Bruk denne veiviseren og tiltak som ikke krever søknad og tillatelse for å finne ut av dette.