Vi ønsker å legge til rette for at avfall og søppel kommer ut av naturen og blir levert på gjenvinningsstasjoner.

Øksnes kommune melder inn ryddeaksjoner til Reno-Vest. Ryddeaksjonene får dermed levere gjennomsiktige søppelsekker gratis på gjenvinningsstasjonene. Om du ikke melder fra til kommunen kan du risikere å måtte betale for avfallet. 

Bli med på Norges største miljødugnad! I 2021 er Strandryddeuka 11-19 september. 

Den store vårryddeaksjonen, og forhåpentligvis våren, er i anmarsj. Det dukker opp søppel i grøftekantene ettersom snøen smelter bort. Ryddeaksjoner i Øksnes kommune får levert avfallet gratis på Reno-Vest sine renovasjonsstasjoner. Dette gjelder ut dagen den 18 mai. Fristen er forlenget med en uke ettersom snøen ble liggende lenger enn forventet. Det må meldes fra til kommunen om ryddeaksjonen før avfallet leveres på renovasjonsstasjonen for at leveringen skal være gratis.

   
Med vårsol og glitrende hav er strandryddesesongen i gang for alvor. Vinteren har etterlatt seg tonnevis med eierløst marint avfall langs kysten. Frivillige i Øksnes er blant de ivrigste strandrydderne i landet, noe kommunen er veldig takknemlig for. Vi håper innsatsen fortsetter i 2021.

Den nasjonale vårryddedagen markerer begynnelsen på ryddesesongen. Hekkesesongen starter snart og Øksnes kommune håper å fjerne søppel som har skylt i land under vinterstormene.