Motorisert ferdsel i utmark

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier.

For at skog og fjell skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune (PDF, 176 kB)

Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark (PDF, 136 kB)

Miljødirektoratets veileder om motorferdsel i utmark