Eiendomsforvaltningen

Eiendomsforvaltningen forvalter, drifter og vedlikeholder kommunes 29 bygninger.

Eiendomsforvaltningen forvalter, driver og vedlikeholder skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsbygg, helsebygg, kultur bygg, idrettsbygg og leiligheter. Tilsammen 29 bygg.

Eiendomsforvaltningen er underlagt teknisk enhet og har i dag ca 30 ansatte.

Eiendomsforvaltningen ledes av enhetsleder for teknisk enhet - Bengt Stian Nilsen. Fagansvarlig med ansvar for daglig drift er Andreas Zietz.

Kontaktinformasjon ansatte.