Brann og redning

Øksnes kommune skal sørge for organisering og drift av brannvesenet. Brannvesenet skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver på brann og ulykker etter loven på en effektiv og sikker måte. Brann og redning arbeider for at Øksnes kommune skal være et brannsikkert sted å bo.

Vi har en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker som kan forventes å skje i kommunen. 

Videre har vi feiere og inspektører som daglig arbeider for at alle kommunens innbyggere skal ha det trygt. Dette gjennom tilsyn av fyringsanlegg og feiing av skorsteiner, tilsyn av særskilte brannobjekter, slik som blant annet skoler og barnehager, institusjoner og større næringsbygg. I tillegg arbeider vi spesielt opp mot risikoutsatte samfunnsgrupper med mål om å bidra til god trygghet også for disse.   

Ved branner, ulykker og katastrofer er det døgnbemannede 110-sentral Nordland som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.

KontaktInfo

Ken Ivan Reinholdtsen
Brannsjef
E-post
Telefon 957 55 057