Startlån

Startlån er et tilbud om finansiering til boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i vanlig bank.

Hva er startlån?

Startlån kan gi deg mulighet til å anskaffe en nøktern og rimelig bolig. Lånet kan også bidra til at personer som har vanskeligheter med å bli boende i boligen kan få beholde den.

 

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Vi legger vekt på at:

  • Du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • Du har benyttet muligheten for sparing til boligkjøp ut fra din økonomiske situasjon
  • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold
  • Du har undersøkt mulighetene for lån i vanlig bank

​Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

 

Hva kan du få startlån til?

Les om dette på Husbankens hjemmesider

 

Hvor mye kan jeg låne?

Her kan du finne ut hvor mye du kan låne. 
 

Slik søker du:

Søknadsskjema på papir

Søk elektronisk

Trenger du hjelp med søknaden?

Ta kontakt med NAV Øksnes, Rådhusgata 21, 8430 Myre.
Telefon 55 55 33 33