Informasjon søknader barnehageplass og SFO-plass

Kort om frister og rettigheter ved søknad av barnehage / SFO-plass.

Søknad om barnehageplass:

Øksnes kommune har ett Hovedopptak med søknadsfrist 15.mars.

Alle med rett til barnehageplass, som har søkt innen fristen, vil få tilbud om plass ved oppstart nytt barnehageår ca.20 august.
De som har søkt før fristen og står på venteliste trenger ikke søke på nytt.

De kommunale barnehagene har felles vedtekter og de to private barnehagene har egne vedtekter som regulerer prioritet.

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter Myre bedriftsbarnehage as

Vedtekter Trollskogen barnehage

Det kan søkes om barnehageplass også etter Hovedopptaket,  og plass vil da kunne tildeles ved ledig kapasitet.

 

Søknad om SFO-plass:

Det må søkes om sfo-plass for hvert skoleår.

Frist for søknad er 01.mai.
Det kan søkes om plass etter søknadsfrist og gis tilbud om plass ved ledig kapasitet.

Vedtekter SFO (PDF, 49 kB)