SFO

SFO-tilbud i Øksnes kommune: 

Kort-SFO: 1-5 timer i uka
Mellom-SFO: 5-10 timer i uka
Lang-SFO: over 10 timer i uka
Ferie-SFO: Ferier og skolefrie dager (Unntatt jule-, påskeferie og juli måned)

 

Ferie-SFO gis og administreres ved Myre skole: Det er SFO-tilbud på skolefrie dager, planleggingsdager, høst og vinterferie samt juni og august. SFO holder stengt i skolens juleferie, påskeferie og Juli måned.

Det må søkes om ferie-SFO når det søkes om ordinær SFO-plass. Det betales månedlig for ferie-SFO i 10 måneder sammen med betaling for ordinær SFO.
 

Åpningstid SFO, Myre skole: 07:00-16:30

Morgen-SFO: 07.00-08.15

Onsdags-SFO: 11.15-16.30

Ordinær SFO mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 14.15-16.30

 

Åpningstid SFO, Alsvåg skole: 07:00-16:00

Morgen-SFO: 07.00-8.15

Onsdags-SFO: 11.00-16.00

Ordinær SFO mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 13.30-16.00
 

Priser over skolefritidsordningen 2022
1-5 timer per uke: kr 685 pr. mnd
6-10 timer per uke: kr 1260 pr. mnd
Over 10 timer per uke: kr 2410 pr. mnd
Ferie-SFO: kr 2960 pr. år

Dagplasser ferie: kr 215 pr. dag
Timeplasser: kr 55 pr. time