Tangsprellen barnehage

Klikk for stort bildeEn kort presentasjon av Tangsprellen barnehage.

Barnehagens åpningstid 0645 - 1630, mandag til fredag.

 

Du finner oss også på:

Realfagsbloggen for barnehagene i Øksnes.

Tangsprellen barnehage sto klar til bruk i mai 2009. Da flyttet vi inn i delvis nybygde, delvis totalrenoverte lokaler. Det er lagt vekt på et lyst og trivelig innemiljø.  Vi har ansatt pedagoger i flere pedagogstillinger, men har også konstituert dyktige medarbeidere i disse funksjonene der vi ikke har klart å rekruttere barnehagelærere. I tillegg har de fleste av våre assistenter utdanning som barnepleier eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Klikk for stort bildeVi ligger nøyaktig 3 kilometer fra Øksnes Rådhus, rett ved siden av tidligere Sommarøy skole, og i umiddelbar nærhet til skog og fjære.  Vi har tilgang til gymsal og til robåter, og benytter også basseng dersom det er rom for det i forhold til tildeling av bassengtimer.

 

Organisering av barnehagen:

Barnehagen har 84 plasser, og kan være fleksibel i sammensetning av barnegruppene i forhold til alder og antall.  Vi har en base for barn i alderen 0- 2,5 år, og en for dem som er eldre. Når et barn flytter fra basen for de små, og over til de største, spiller både barnets vennskapsrelasjoner og modenhet inn. De barna som fyller 3 år innen utgangen av året, flyttes senest sensommeren det året de fyller 3. Så kan det være at det er noen barn som fyller tre år tidlig året etter, som også får bytte base sammen med vennene sine. Disse barna får en bemanningsnøkkel tilsvarende det de ville hatt på den yngste basen. Vi organiserer deler av tilbudet i små grupper som er aldersinndelt, og andre deler av tilbudet i større grupper på tvers av den opprinnelige gruppeinndelingen. Dette innebærer for eksempel at barna på den største basen er organisert i 3 grupper på deler av tilbudet.

Satsingsområder:

Satsingsområdet for barnehagen inneværende år er arbeidet med språk og mangfold. Tangsprellen barnehage er en mangfoldig barnehage, vi er på sett og vis «Lille Øksnes» i sammensetning av mennesker. Realfag har vært hovedsatsningsområdet vårt siden 2018, da Øksnes kommune deltok på en nasjonal satsning i realfag for barnehage og skole. Realfag vil alltid være et satsningsområde i barnehagen vår. Vi jobber også med "jeg er meg, min meg". Infofolder, årsplan og virksomhetsplan er også dokumenter som forteller en del om hvem vi er og hva vi står for. My Kid synliggjør også barnehagens drift.

Tangsprellen barnehage er en ”5 om dagen – barnehage”, noe som vil si at kostholdet fokuseres. Vi er også trafikksikker barnehage.

 

Visjon for Tangsprellen barnehage:

Vi skaper gode barndomsminner.

 

 Hovedmål for Tangsprellen barnehage:

Gjennom et aktivt arbeid med

TRYGGHET, OMSORG OG TRIVSEL

vil vi arbeide for at barna

blir selvstendige mennesker

som er trygge på seg selv og sine

omgivelser - og som vet at de er

verdsatt både som individ og som gruppemedlem.

Velkommen som søker til Tangsprellen barnehage!

Postadresse:

Storgata 27, 8430 Myre

Priser og gebyrer SFO og barnehage

KontaktInfo

Sølvi Olsen
Enhetsleder
E-post
Telefon 76 18 52 30

Kartpunkt