Startlån/Næringslån

Øksnes kommune forvalter utlån for alle vesterålskommunene.

 

KontaktInfo

Rositsa Kavlakova
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 906 31 368