Startlån/Næringslån

Øksnes kommune forvalter utlån for alle vesterålskommunene.

 

USYS

KontaktInfo

Rositsa Kavlakova
Saksbehandler innfordring/Låneadministrator
E-post
Telefon 76 18 50 11