Skatt - Skatteoppkrever

Fra 01.08.2020 har Trondheim kemnerkontor overtatt skatteoppkreverfunksjonen for Øksnes kommune. Alle henvendelser vedr. skatt må derfor rettes dit.  

Telefon (sentralbord): 72 54 67 62

Epost: kemneren@trondheim.kommune.no

Skatteoppkreveren jobber blant annet med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, og informasjon til og kontroll av arbeidsgivere.
 

For spørsmål vedrørende skattekort, selvangivelse eller ligning, se skatteetatens nettside, eller kontakt dem på telefon 800 80 000  (gratis nr)
 

Skatteoppkrever