Skatt - Skatteoppkrever

Fra og med 01.01.2019 og inntil videre, rettes alle henvendelser vedrørende skatt til Kemneren i Bodø.

 
 
Skatteoppkreveren jobber blant annet med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, og informasjon til og kontroll av arbeidsgivere.
 

For spørsmål vedrørende skattekort, selvangivelse eller ligning, se skatteetatens nettside, eller kontakt dem på telefon 800 80 000  (gratis nr)
 

Skatteoppkrever

 

Fant du det du lette etter?