Nyttige e-postadresser

For henvendelser og mottak av faktura: faktura@oksnes.kommune.no

For henvendelser vedrørende mottatt faktura:innford@oksnes.kommune.no

For henvendelser vedrørende startlån og næringslån: utlansforvaltningen@oksnes.kommune.no

For henvendelser vedrørende skatt og avgift: skatteoppkrever@oksnes.kommune.no

For henvendelser vedrørende eiendomsskatt: eiendomsskatt@oksnes.kommune.no

 

Kontaktinformasjon ansatte.