Eiendomsskatt i Øksnes kommune

Øksnes kommunestyre fattet i k-sak 151/17 følgende vedtak:

"Øksnes kommunestyre vedtar å innføre eiendomsskatt på verk, bruk og annen næringseiendom med virkning fra 01.01.2018, jfr. Eiendomsskattelovens § 3 d).

Videre vedtas følgende:

a. Skattesatsen i 2018 er 2 promille

b. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer

c. Kommunestyret ber seg forelagt sak tidlig i 2018 som

omhandler eiendoms skattevedtekter, skattetakstnemnd eller

sakkyndig nemnd, oppnevning av medlemmer til

takstnemnd og klagenemnd, samt fritaksbestemmelser. "

 

Lurer du på noe om eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Se de vanligste spørsmålene her.

 

Eiendomsskatt artikkel

KontaktInfo

Jul Are Pettersen
Økonomisjef
E-post
Telefon 76 18 50 32
Mobil 977 57 846
Fant du det du lette etter?