Eiendomsskatt

Øksnes kommunestyret vedtok i sak 134 /18 å skrive ut  eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen i 2019. Fritidsboliger er fritatt i 2019.

Skatten er viktig for kommunene, den bidrar til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie og omsorgstjenester, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.
Har du spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til servicekontoret på telefon 76 18 50 00. Åpningstider: kl. 10.00-14.00.

Eiendomsskatt artikkel

 

Eiendomsskattelister 2019

 

Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Post- og besøksadresse E-post Telefon
Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre post@oksnes.kommune.no 76 18 50 00 (Åpningstider sentralbord kl. 10.00 - 14.00)

KontaktInfo

Jul Are Pettersen
Økonomisjef
E-post
Telefon 76 18 50 32
Mobil 977 57 846