Eiendomsskatt

Øksnes kommunestyret vedtok i sak 143/19 å skrive ut  eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen i 2020. Fritidsboliger er fritatt i 2020. Fritak vedtas for ett år av gangen.

Skattesatsene i 2020 er følgende:

- Bolig- og (fritidseiendommer) - 1 promille
- Næringseiendommer              - 3 promille
- Særskilt skattegrunnlag          - 2 promille

Det gis et bunnfradrag for boliger- og fritidseiendommer på kr. 25.000.

Har du spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til eiendomsskattekontoret på telefon 76 18 50 00. 

Eiendomsskatt artikkel

 

Eiendomsskattelister 2020

 

Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Post- og besøksadresse E-post Telefon
Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre post@oksnes.kommune.no 76 18 50 00 (Åpningstider sentralbord kl. 10.00 - 14.00)

KontaktInfo

Jul Are Pettersen
Økonomisjef
E-post
Telefon 76 18 50 32
Mobil 977 57 846