Priser kommunale avgifter

Avgiftstyper Avgiftssats 2020
Kommunale eiendomsgebyrer Kroner    Enhet
Alle priser er eks. mva.    
     
Engangsgebyr for tilknytning - boliger:    
Vann  kr                        5 497 abonmt.
Avløp  kr                        4 111 abonmt.
Engangsgebyr for næringer vann og avløp:    
0-300 m2  kr                        5 299 abonmt.
300-1000 m2  kr                        9 320 abonmt.
1000 m2  kr                     18 640 abonmt.
Abonnement Næring    
Vann:     
A- Bygg 300 m2 og mindre  kr                        3 155 abonmt.
B- Bygg større 300 m2  kr                        4 661 abonmt.
C-storforbrukere  kr                     15 554 abonmt.
Avløp:     
A- Bygg 300 m2 og mindre  kr                        1 768 abonmt.
B- Bygg større 300 m2  kr                        3 475 abonmt.
C-storforbrukere  kr                     15 338 abonmt.
Abonnement bolig    
Vann:    
A-Bolig 75 m2 og mindre  kr                        1 031 abonmt.
B- Bolig større enn 75 m2  kr                        2 064 abonmt.
Avløp:    
A- Bolig 75 m2 og mindre  kr                           970 abonmt.
B- Bolig større enn 75 m2  kr                        1 938 abonmt.
     
Enhetspris for vann  kr                          6,30 kr/ m3
Enhetspris for avløp  kr                          7,50 kr/ m3
     
Årsgebyr vann- og avløp for gjenn.husstand    
Vannavgift  kr                        3 325 kr/ m3
Avløpsavgift  kr                        3 438 kr/ m3
     
Årlig vannmålerleie     
T.o.m. 25 med mer  kr                           301 Pr. måler
26-50 med mer  kr                           965 Pr. måler
51-75 med mer  kr                        1 209 Pr. måler
75-100 med mer  kr                        1 538 Pr. måler
150 med mer  kr                        1 880 Pr. måler
     
Feieravgift   kr                           804 Pr. pipe +mva 
Purregebyr på avlesning   kr                           314  
Straffegebyr når kommunen må foreta avlesningen  kr                           524