Priser kommunale avgifter

Avgiftstyper Avgiftssats 2019
  Kroner    Enhet
     
Eiendomsskatt næring  3‰   
Eiendomsskatt bolig  1‰   
     
Engangsgebyr for tilknytning - boliger:    
Vann  kr                        4 895 abonmt.
Avløp  kr                        4 720 abonmt.
Engangsgebyr for næringer vann og avløp:    
0-300 m2  kr                        4 720 abonmt.
300-1000 m2  kr                        9 320 abonmt.
1000 m2  kr                     18 640 abonmt.
Abonnement Næring    
Vann:     
A- Bygg 300 m2 og mindre  kr                        2 810 abonmt.
B- Bygg større 300 m2  kr                        4 150 abonmt.
C-storforbrukere  kr                     13 850 abonmt.
Avløp:                      -     abonmt.
A- Bygg 300 m2 og mindre  kr                        2 030 abonmt.
B- Bygg større 300 m2  kr                        3 990 abonmt.
C-storforbrukere  kr                     17 610 abonmt.
Abonnement Bolig    
Vann:    
A-Bolig 75 m2 og mindre  kr                           918 abonmt.
B- Bolig større enn 75 m2  kr                        1 838 abonmt.
Avløp:   abonmt.
A- Bolig 75 m2 og mindre  kr                        1 114 abonmt.
B- Bolig større enn 75 m2  kr                        2 225 abonmt.
     
Enhetspris for vann  kr                                6 kr/ m3
Enhetspris for avløp  kr                                9 kr/ m3
     
Årsgebyr vann- og avløp for gjenn.husstand    
Vannavgift  kr                        2 961 kr/ m3
Avløpsavgift  kr                        3 947 kr/ m3
     
Årlig vannmålerleie     
T.o.m. 25 med mer  kr                           268 Pr. måler
26-50 med mer  kr                           859 Pr. måler
51-75 med mer  kr                        1 076 Pr. måler
75-100 med mer  kr                        1 370 Pr. måler
150 med mer  kr                        1 674 Pr. måler
     
Feieravgift   kr                           768 Pr. pipe +mva 
Purregebyr på avlesning   kr                           300  
Straffegebyr når kommunen må foreta avlesningen  kr                           500