Priser og gebyrer

Administrasjon

Tjeneseter ved servicetorget

Leiesatser

Priser og gebyrer SFO og barnehage

Kulturskole

Voksenopplæring

Helse og omsorg

Bevillingsgebyrer

Plan, bygg og eiendom

Kommunale eiendomsgebyrer

Byggesak og matrikkel

Driftsavdelingen - utleie og arbeidstimer