Priser og gebyrer

Løsningen gir deg oversikt over alle fakturaer som er sendt til deg fra Øksnes kommune.