Endre reguleringsplan, forenklet prosess

Å endre en reguleringsplan følger i utgangspunktet de samme reglene som når man lager en ny reguleringsplan. 

For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14.

 

Dette gjelder endringer som

  • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,
  • Ikke går utover hovedrammene i planen
  • og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Den som ønsker å fremme en planendring, må selv kontakte en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å endre reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, stiller en rekke krav til planprosessen og innholdet i plandokumentene.

Trenger du veiledning og hjelp

Trenger du veiledning, så kan du gjerne bestille et eget veiledningsmøte med oss.

Bestill veiledningsmøte