Øksnes brann og redning

Brann- og redningstjenestens hovedoppgaver er å forebygge, hindre og begrense branner og ulykker i Øksnes kommune. Tjenesten har ansvar for å redde liv og helse, for både mennesker og dyr. 

Øksnes brann og redning har hver dag hele året, en beredskap som kan håndtere omfattende branner og  ulykker som kan forventes å skje i kommunen. I tillegg jobber avdelingen med forebyggende arbeid og utfører  saksbehandling i forbindelse med tilsyn i særskilte brannobjekter og tilsyn med fyringsanlegg i boliger, fritidsboliger. I tillegg jobber avdelingen spesielt opp mot risikoutsatte samfunnsgrupper med mål om å bidra til god trygghet også for disse.

Øksnes kommune skal være et trygt og brannsikkert sted å bo.

Dokumentasjon av brannordning - ROS analyse (PDF, 77 kB) 

Trenger du kontakt med oss? 

Vakttelefon: 90 82 01 10

Ved brann og større ulykker ring 110

Brannsjef 

Ken Ivan Reinholdtsen 

Telefon: 95 75 50 57

Send e-post

Varabrannsjef 

Tommy Hansen

Telefon: 90 66 26 67

Send e-post