Startlån/Næringslån

Øksnes kommune forvalter utlån for alle vesterålskommunene.