Priser og gebyrer

Mange av kommunes tjenester er gebyrlagte. Dette gjelder alt fra gebyrer for selvkostområder til gebyrer for leie av lokaler og kjøp av tjenester. Her følger en oversikt over de fleste av kommunens gebyrer. 

Vedlegg – gebyrregulativ, hovedoversikter mv. (framsikt.net)

Løsningen gir deg oversikt over alle fakturaer som er sendt til deg fra Øksnes kommune.