Informasjon om kommunale avgifter

Øksnes kommune sender ut faktura på avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn to ganger i året, med forfall i mars og  oktober. Faktura sendes ut minst 14 dager før forfall.

Det sendes normalt ut en regning for hver eiendom. Avhengig av hvilke tjenester den enkelte eiendom benytter, vil faktura for kommunale avgifter kunne bestå av renovasjonsgebyr, vann- og avløpsavgift, feieavgift og festeavgift for kommunale tomter. For de som har vannmåler vil avregning gjelde foregående år.Lurer du på noe om eiendomsskatt eller kommunale avgifter? Se de vanligste spørsmålene her.