Eiendomsskattelistene for 2022 legges nå ut til offentlig ettersyn. 

Øksnes kommunestyret vedtok i sak 84/21 å skrive ut  eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen i 2022. Fritidsboliger er fritatt i 2022. Fritak vedtas for ett år av gangen.