Eiendomsskatt

Øksnes kommunestyret vedtok i sak 84/21 å skrive ut  eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen i 2022. Fritidsboliger er fritatt i 2022. Fritak vedtas for ett år av gangen.

Skattesatsene i 2022 er følgende:

- Bolig- og (fritidseiendommer) - 1,0 promille
- Næringseiendommer              - 1,3 promille
- Særskilt skattegrunnlag          - 1,3 promille

Det gis et bunnfradrag for boliger- og fritidseiendommer på kr. 25.000. Eiendomsskatt under kr. 300 kreves ikke inn.

Videre sendes det i år ikke ut egen skatteseddel, men faktura fungerer som dette og gir nødvendig informasjon. For utfyllende informasjon om faktura og klagemuligheter, se her (PDF, 120 kB).

Har du spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til eiendomsskattekontoret på telefon 76 18 50 00. 

 

Eiendomsskattelister 2022

 

Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Post- og besøksadresse E-post Telefon
Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre post@oksnes.kommune.no 76 18 50 00 (Åpningstider sentralbord kl. 10.00 - 14.00)