Skarven

Ungdomsklubben Skarven er en kommunalt drevet ungdomsklubb med beliggenhet i Øksneshallen.

UK Skarven har for tiden fast åpningstid fredager mellom kl 2000 og midnatt. Det er alltid to voksne på jobb når Skarven er åpen og her er du velkommen til en kveld med aktiviteter og fritid. Aldersgrense: 8. klasse til fylte 18 år.

UK Skarven er en rusfri, politisk nøytral, ikke religiøs arena hvor ungdommene i hovedsak bestemmer selv. Skarven styres demokratisk og der velges årlig et styre som ut fra vedtektene styrer klubben i samråd med kommunens ansatte leder.

UK Skarven planlegges inn i nytt kulturhus, og ungdommene i kommunen har i en begrenset periode muligheter til å være med å påvirke hvordan fremtidens ungdomsklubb skal utformes. For å være med i dette arbeidet må man møte opp på klubbkveldene, være villig til å sitte i styret, komme med forslag og så videre.