Nå er Sunniva på plass i Øksnes: - Det er en utrolig meningsfull jobb!

“Er du klar for å sette inn et ekstra gir?” – Dette utdraget fra utlysninga fikk meg til å søke på stillinga umiddelbart! Nå skal hun jobbe for fritidstilbud for flere.

Sunniva sammen med ungdommen på "Huset for alle" Synne Larsen

Sunniva Nilsen (28) er født og oppvokst i Alsvåg. Etter å ha utdannet seg innenfor psykologi og spesialpedagogikk i Tromsø, kjente hun en stigende lengsel mot Vesterålen – hun ville hjem. Da hun kom over den nye stillingen som miljøterapeut og SLT-arbeider for Øksnes kommune, var altså valget enkelt: Hun måtte søke. Og Sunniva fikk raskt tilbud om jobb innenfor det hun brenner aller mest for: forebyggende arbeid med barn og unge.

- Det er en utrolig meningsfull jobb. Jeg får bidra til å gi ungdommene i Øksnes et etterlengtet tilbud, sier Sunniva.

Stillinga er helt ny, og det har vært mye å sette seg inn i den første tida. Men Sunniva er tydelig på at både hun selv og brukerne av tilbudet ser verdien allerede:

- Det er ingen tvil om at det har vært stor etterspørsel etter en person som er dedikert til å få med seg hvordan ungdommene faktisk har det i kommunen, også på fritida deres. Jeg føler meg utrolig heldig som får være den personen. Jeg har blitt kjent med hjemplassen min og de flotte folka her på nytt. Det har vært en ordentlig gjensidig gjensynsglede!

Av ungdommen, for ungdommen

Noe av det første Sunniva kunne ta tak i, var å få utvidet tilbudet med “Huset for Alle”. Der arrangeres det nå flere fritidstilbud for ungdommen i Øksnes, hver onsdag, torsdag og fredag. Men en miljøterapaut alene kan ikke dra lasset. Ungdommene må få si sin mening og få være med på å bestemme hvordan det nye tilbudet skal utformes. Og det fikk de, nettopp gjennom en kreativ workshop i Huset for Alle.

- Responsen fra ungdommene våre var overveldende. De var så nysgjerrige og klare for å engasjere seg! Selv på kort varsel, ble rommet fylt opp av unge som vil være med å bidra.

Synne Larsen

Det de nå skaper sammen, er en plass hvor alle kan møtes og bli kjent; utenfor de faste rammene som skole og annen organiserte fritidstilbud. Mange ungdommer er ikke med på noe organisert på fritiden, og det er de det er viktigst å få kontakt med.

- Vi får en helt annen kontakt på fritiden. Jeg har jobbet i skolesystemet i mange år, så kontrastene er store. Her er vi uten faglig press, og vi spiser pizza og koser oss sammen!

Remi Vangen, kommunalsjef oppvekst og kultur i Øksnes Kommune, er tydelig på at dette er en viktig satsning.

- Gode og varierte fritidstilbud er viktig for det psykososiale miljøet i en kommune. Vi så behovet for noen som kunne jobbe dedikert med å møte ungdommene våre på deres premisser. Håpet er at de kan føle på både eierskap og stolthet over det de er med på å skape – både for seg selv og andre, avslutter han.