Øksnes kulturskole

Med visjonen” kulturskole for alle” er alle aldersgrupper velkommen til å søke, barn og unge prioriteres først. Øksnes kulturskole gir undervisning innen områdene musikk, slagverk, dans/drama, teater, Musida, Kul Mat, kulturleik og bildekunst. 

Kulturskolens målsetninger

  • gi et frivillig opplæringstilbud innen ulike kulturfag til alle mål- og aldersgrupper i kommunen, med særlig vekt på barn og unge.  
  • utvikle samarbeid mellom ulike kunst – og kulturuttrykk i kulturskolen, grunnskolen og i kulturlivet ellers.  
  • arbeide for å utvikle kulturskolen til å bli et ressurs-/fagsenter for barnehage, grunnskole og det frivillige kulturlivet i kommunen og regionalt.
  • Følge rammeplanen for kulturskolene” Mangfold og Fordypning” 

Les virksomhetsplan med alle tilbudene her! (PDF, 4 MB)

 

Hvem kan søke?

Vi praktiserer åpent opptak og har ingen krav til forkunnskaper. Alle kan søke, både barn og voksne. Det kan være store variasjoner m.h.t. hvor mange ledige plasser vi har på de ulike aktivitetene. Sett derfor gjerne opp flere alternativer. Søkere som ikke kommer inn ved opptak, blir satt på venteliste.  

 

Hva koster det? 

Skolepenger per semester

Skolepenger per semester
Undervisning: Pris:
Dans / Drama / Teater 1160,- (grupper over 5 elever 545,-)
Musikk, enkelttimer 1160,-
Kulturleik 570,-
Kul Mat 1160,-
Instrumentleie 275,-
Råvarer, matfag 275,-
Kostymer/sminke Variabel pris

Det ytes 30 % moderasjon ved deltagelse på flere enkelttimer (en til en undervisning). Dette gjelder ikke grupper og kortere kurs. Ved manglende betaling vil Øksnes kommune si opp elevplassen. Elev kontingenten kreves inn midt i semestrene. Elevene betaler også for bøker og rekvisitter som blir bestilt. 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptak er fram til 20. juni for høstsemesteret og 01. desember for vårsemesteret. Man kan søke gjennom hele året, og har vi ledig kapasitet tar vi opp elever underveis.   

 

Kontor og undervisningssted

Øksnes kulturskole holder til i lokalene til gamle Sommarøy skole. 
Nedre Skolevei 11
8430 MYRE

 

Øksnes Kulturskoles facebookgrupper

Felles gruppe for alle interesserte: Øksnes Kulturskole (krever pålogging på Facebook).

Katrine Delp : Øksnes Kulturskole – Messing (krever pålogging på Facebook).
Rune Mikkelborg : Øksnes Kulturskole – rytmisk (krever pålogging på Facebook).
Christina Scmailzl : Øksnes Kulturskole Stryk / Øksnes Kulturskole piano (krever pålogging på Facebook).
Susanne Pettersen : Dans Øksnes Kulturskole (krever pålogging på Facebook).
Frid Halmøy : Teater Øksnes Kulturskole (krever pålogging på Facebook).
Kul Mat : Kul Mat Øksnes Kulturskole ( ulike lærere hvert semester) (krever pålogging på Facebook).
Viktoria Sovatkina piano og orgel lærer/ Serif Tuzcu Tegnelærer kontaktinfo på s. 7

 

Kontaktinfo

Susanne Pettersen 

Kulturskolerektor

93460317

susanne.pettersen@oksnes.kommune.no