Kulturmidler 2021

Klikk for stort bilde

Årets kulturmidler skal fordeles. I tillegg åpner kommunen for en ekstra Tiltakspakke barn og unge (samt eldre) i skyggen av Korona, 2021.

  1. De ordinære kulturmidlene fordeles innenfor kategoriene:

  • Musikk
  • Idrett
  • Andre kulturformål
  • Konkrete tiltak

  Søknadsskjema med retningslinjer finner du her

  Det gis i prinsippet ikke kulturmidler til:

  1. Lag/foreninger som får kommunalt tilskudd til drift over andre budsjettposter enn kulturbudsjettet.
  2. Lag/foreninger som har lukket medlemskap
  3. Voksenopplæringsorganisasjoner
  4. Politiske og religiøse hovedorganisasjoner, fagorganisasjoner og næringsorganisasjoner.

  Hovedutvalget for skole og kultur fastsetter størrelsen opp hvert tilskudd etter at respektive fagutvalg/særutvalg har hatt anledning til å uttale seg.

  Søknadsfrist: 09. mai 2021, kl. 24:00.

   

  2. For 2021 åpner kommunen for en ekstra Tiltakspakke barn og unge i skyggen av Korona, 2021.

   

  Det meldes bekymring både nasjonalt og lokalt i forhold til de langsiktige konsekvensene av Coivid.19 pandemien. Og i forhold til barn- og ungdomssituasjonen, er det behov for å unngå at vi «mister en ungdomsgenerasjon» i skyggen av pandemien. Øksnes kommune ønsker å fokusere på målrettede tiltak der vi øker den forebyggende innsatsen gjennom 2021. Og i denne forbindelse har Formannskapet vedtatt følgende:

  Det avsettes kr. 300.000,- i tilknytning til aktivitetsskapende tiltak for barn og ungdom, samt andre grupper i Øksnes. Dette er i tillegg til eksisterende kulturmidler på 150.000.- kr.

  For retningslinjer om Tiltakspakke; klikk her

  Søknadsfrist: 09. mai 2021, kl. 24:00.

  Kommunen utlyser altså til sammen 450.000.- for kalenderåret 2021.

   

  For nærmere opplysninger; kontakt Trond Ståle Mathisen, trond.stale.mathisen@oksnes.kommune.no, Mobil: 90845540.