Kulturmidler 2020

Klikk for stort bilde

Hovedutvalget for skole og kultur fordeler det kommunale tilskuddet til allment kulturarbeid.

Kulturmidlene fordeles innenfor kategoriene:

  • Musikk
  •  Idrett
  • Andre kulturformål

Søknadsskjema med retningslinjer ligger på kommunens hjemmeside her.

Det gis i prinsippet ikke kulturmidler til:

  1. Lag/foreninger som får kommunalt tilskudd til drift over andre budsjettposter enn kulturbudsjettet.
  2. Lag/foreninger som har lukket medlemskap
  3. Voksenopplæringsorganisasjoner
  4. Politiske og religiøse hovedorganisasjoner, fagorganisasjoner og næringsorganisasjoner.

Hovedutvalget for skole og kultur fastsetter størrelsen opp hvert tilskudd etter at respektive fagutvalg/særutvalg har hatt anledning til å uttale seg.

Søknadsfrist 08. mai 2020