Kulturmidler 2020

Klikk for stort bilde

Hovedutvalget for skole og kultur fordeler det kommunale tilskuddet til allment kulturarbeid.

  Søknadsfristen for kulturmidler er forlenget til mandag 18.05 kl. 09:00.

   

  I disse koronatider ser kommunen vanskeligheten med både å få godkjent regnskap samt å avholde årsmøte. Vi ber derfor lag og foreninger, som søker innen fristen, om å ettersende de dokumenter som vi ber om. Hovedutvalget tildeler midler i sitt møte 24. mai, men foretar ikke utbetaling før alle dokumenter er mottatt.

  Kulturmidlene fordeles innenfor kategoriene:

  • Musikk
  • Idrett
  • Andre kulturformål
  • Konkrete tiltak

  Søknadsskjema med retningslinjer ligger på kommunens hjemmeside her.

  Det gis i prinsippet ikke kulturmidler til:

  1. Lag/foreninger som får kommunalt tilskudd til drift over andre budsjettposter enn kulturbudsjettet.
  2. Lag/foreninger som har lukket medlemskap
  3. Voksenopplæringsorganisasjoner
  4. Politiske og religiøse hovedorganisasjoner, fagorganisasjoner og næringsorganisasjoner.

  Hovedutvalget for skole og kultur fastsetter størrelsen opp hvert tilskudd etter at respektive fagutvalg/særutvalg har hatt anledning til å uttale seg.

  Forlenget søknadsfrist: 18. mai 2020, kl. 09:00.