Øksnes kulturskole

Øksnes kulturskole gir undervisning innen områdene musikk, slagverk, dans/drama, teater, Musida, Kul Mat, kulturleik og bildekunst. 

Med visjonen ”kulturskole for alle” er alle aldersgrupper velkommen til å søke, men barn og unge prioriteres først. 

Kulturskolens målsetninger

  • gi et frivillig opplæringstilbud innen ulike kulturfag til alle mål- og aldersgrupper i kommunen, med særlig vekt på barn og unge.  
  • utvikle samarbeid mellom ulike kunst – og kulturuttrykk i kulturskolen, grunnskolen og i kulturlivet ellers.  
  • arbeide for å utvikle kulturskolen til å bli et ressurs- og fagsenter for barnehage, grunnskole og det frivillige kulturlivet i kommunen og regionalt.
  • Følge rammeplanen for kulturskolene ”Mangfold og fordypning”.

Kulturskolens virksomhetsplan 2022-2023 (PDF, 4 MB)

Kulturskolens tilbud

Hvem kan søke? 

Vi praktiserer åpent opptak og har ingen krav til forkunnskaper. Alle kan søke, både barn og voksne.

Det kan være store variasjoner i hvor mange ledige plasser vi har på de ulike aktivitetene. Sett derfor gjerne opp flere alternativer. Søkere som ikke kommer inn ved opptak, blir satt på venteliste.  

Slik søker du

Søknadsfrist for hovedopptak er 20. juni for høstsemesteret, og 01. desember for vårsemesteret. Man kan søke gjennom hele året, og har vi ledig kapasitet tar vi opp elever underveis.   

Søk plass på kulturskolen

 

Hva koster det?

Skolepenger er per semester, og faktureres i midten av hvert semester.
Hva koster det?
Undervisning Pris
Dans, drama og teater 1160,-
Dans, drama og teater i grupper over 5 elever 545,-
Musikk, enkelttimer 1160,-
Kulturleik 570,-
Kul Mat 1160,-
Instrumentleie 275,-
Råvarer matfag 275,-
Kostymer/sminke Variabel pris
  • Det ytes 30 % moderasjon ved deltagelse på flere enkelttimer (en til en undervisning), dette gjelder ikke grupper eller kortere kurs. 
  • Elevene betaler også for bøker og rekvisitter som blir bestilt. 
  • Ved manglende betaling vil Øksnes kommune si opp elevplassen. 

 

Øksnes kulturskole 

Rektor - Susanne Pettersen

Telefon: 93 46 03 17 

E-post 

Undervisningssted: Nedre skolevei 11, 8430 Myre