Huset for alle

- en møteplass i kommunen, på tvers av generasjoner

Åpningstider

Åpningstider
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
10.00 - 17.00 10.00 - 17.00 10.00 - 20.00 10.00 - 14.00 17.00 - 24.00

 

Huset leies ikke ut til private, men lag og foreninger kan kontakte oss om de har behov for lokaler til sine aktiviteter.

Kontakt Øksnes Frivilligsentral v/Kine Bolstad

Tlf 907 51 325 

Mail: frivillig@oksnes.kommune.no