Huset for alle

- en møteplass i kommunen, på tvers av generasjoner

 

Huset leies ikke ut til private, men lag og foreninger kan kontakte oss om de har behov for lokaler til sine aktiviteter.

Kontakt Øksnes Frivilligsentral v/Kine Bolstad

Tlf 907 51 325 

Mail: frivillig@oksnes.kommune.no