Øksnes Ungdomsråd

Hva er et ungdomsråd?

Et ungdomsråd er en gruppe ungdommer som representerer ungdom der de bor, det vil si i kommunen eller i fylkeskommunen.

Rådet skal få si sin mening om alt som er viktig for barn og unge.

Noen kommuner kaller det ungdomsråd, mens andre steder heter det ungdommens kommunestyre.

Noen kommuner har også barneråd, eller barn- og unges kommunestyre.

Arbeidsoppgaver:

1. Få ungdommen til å trives bedre i sin egen kommune.

2. Skape økt ungdomsaktivitet, identitet og trivsel for ungdom i Øksnes.

3. Arbeide spesielt med saker som gjelder arbeid, fritid, lokalmiljø for ungdom.

 

Vil du være med? Kontakt oss på kulturkontoret.