Knutepunktfunksjon Øksnes kommune

Knutepunktfunksjonen i Øksnes er ivaretatt gjennom etablert struktur og organisering av folkehelsearbeidet i kommunen.

Folkehelsekoordinator er kontaktperson og koordinator for knutepunktfunksjonen. Ordningen gjelder alle kommuner som får midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Barne, ungdoms - og familiedirektoratet omtaler denne ordningen på sine hjemmesider HER