Folkehelsesiden i Øksnes er under ombygging

Siden under oppbygging

Vi arbeider nå med å fornye hjemmesiden på Folkehelseområdet. Den er ikke fullt oppe å går enda med planlagt innhold.

Program for Folkehelseuka 2021 finner du her: Folkehelseuka 2021 (PDF, 2 MB)

Vil du være med på minneinnsamling? 
Vi inviterer til kurs for minneinnsamlere (intervjuere) i kommunestyresalen den 25.februar kl.17.30.

Nå kjenner vi på at vinteren nærmer seg og det er tid for å passe seg for å gli på trappa, på tur til søppeldunken eller postkassen!

Covid-19 til tross, Folkehelseuka skal vi markere i Øksnes og i Nordland også i år!

Knutepunktfunksjonen i Øksnes er ivaretatt gjennom etablert struktur og organisering av folkehelsearbeidet i kommunen.

Føler du deg ustø, og ønsker å bli sterkere og stødigere?
Er du mindre aktiv i dag enn for ett år siden?
Er du 65 år + ?

Folkehelselovgivningens overordnede målsetting er å bidra til at det legges til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller i befolkningen.