Folkehelse

Folkehelselovgivningens overordnede målsetting er å bidra til at det legges til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom ulike virkemidler og folkehelseperspektivet skal inngå i all  kommunal planlegging og lokal samfunnsutvikling.

Kommunen utarbeider hvert 4. år en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i Øksnes. Dokumentet fra 2014 finner du her (PDF, 3 MB).

Øksnes kommune har samarbeidsavtale  (PDF, 4 MB)med Nordland Fylkeskommune på folkehelseområdet for perioden 2018 -2021.

Folkehelsearbeidet er et tverrfaglig og tverrsektorielt ansvar. I Øksnes kommune er arbeidet organisert slik beskrevet i dette heftet (PDF, 10 MB).

Folkehelseuka 2018 (PDF, 361 kB). Nordland Fylkeskommune har også oversikt over folkehelseukene i Nordland.

For frivillige lag og foreninger i kommunestyresalen torsdag 21.februar kl. 1730.

Vi minner om at vi har tilgjengelige sandsekker på lager, nå når det er blitt så glatt igjen. Kan hentes på rådhuset.

images

Øksnes pensjonistforening har søkt om midler for å sette opp Taxi på strekningen Stø - Myre og Toftenes - Myre. Dersom du ikke selv kan komme deg til arrangementet på egen hånd, kan du melde fra til kommunetorget på telefon 76185000. Senest innen torsdag 6. desember for bestilling av transport.

Knutepunktfunksjonen i Øksnes er ivaretatt gjennom etablert struktur og organisering av folkehelsearbeidet i kommunen.

Føler du deg ustø, og ønsker å bli sterkere og stødigere?
Er du mindre aktiv i dag enn for ett år siden?
Er du 65 år + ?

Nå kjenner vi på at vinteren nærmer seg og det er tid for å passe seg for å gli på trappa, på tur til søppeldunken eller postkassen!

Fant du det du lette etter?