Folkehelse

Folkehelselovgivningens overordnede målsetting er å bidra til at det legges til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom ulike virkemidler og folkehelseperspektivet skal inngå i all  kommunal planlegging og lokal samfunnsutvikling.

Kommunen utarbeider hvert 4. år en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i Øksnes. Dokumentet fra 2014 finner du her (PDF, 3 MB).

Øksnes kommune har samarbeidsavtale  (PDF, 4 MB)med Nordland Fylkeskommune på folkehelseområdet for perioden 2018 -2021.

Folkehelsearbeidet er et tverrfaglig og tverrsektorielt ansvar. I Øksnes kommune er arbeidet organisert slik beskrevet i dette heftet (PDF, 10 MB).

Folkehelseuka 2018 (PDF, 361 kB). Nordland Fylkeskommune har også oversikt over folkehelseukene i Nordland.

Vi minner om at vi har tilgjengelige sandsekker på lager, nå når det er blitt så glatt igjen. Sekkene kan hentes på rådhuset.

Knutepunktfunksjonen i Øksnes er ivaretatt gjennom etablert struktur og organisering av folkehelsearbeidet i kommunen.

Føler du deg ustø, og ønsker å bli sterkere og stødigere?
Er du mindre aktiv i dag enn for ett år siden?
Er du 65 år + ?