Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et prioritert satsningsområde i Øksnes kommune for å møte fremtidens utfordringer innen pleie og omsorg. 
Øksnes kommune er med i et interkommunalt prosjekt "Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen". Prosjektet har bidratt til økt kompetanse. 
Vi har nå tatt i bruk en rekke løsninger og jobber nå for å spre disse til flere.

Hva kan velferdsteknologien gjøre for meg?

Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gi støtte til pårørende eller bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Velferdsteknologi retter seg mot alle aldersgrupper og diagnosegrupper, men er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet (NOU 11:2011).

Velferdsteknologi kan være et produkt som brukes alene, eller det kan være et produkt som er en del av en teknisk løsning. Eksempler er:

  • En GPS – «SafeMate» som kan gi frihet til å ferdes utendørs. En GPS kan spores, og personen som bærer den kan lokaliseres. Dette gir trygghet både til bruker og pårørende.
  • En trygghetsalarm som gir sikkerhet til eldre og uføre, og sørger for at de får tilkalt hjelp hvis de trenger det.
  • En elektronisk medisinstøtte som kan hjelpe til med å ta rett medisin til rett tid.
  • Et digitalt tilsyn – sensorer som kan varsle aktivitet/inaktivitet (dørsensor, fallalarm, sengesensor, kameratilsyn)

Hvordan komme i gang?

Mange velferdsteknologiske løsninger kan kjøpes i elektrobutikker, Enklere liv, Clas Ohlson og andre utstyrsbutikker eller over internett. Det finnes mange løsninger for velferdsteknologi.
Velferdsteknologi skaper generelt frihet, mestring og trygghet, samt større fleksibilitet for brukerne. Men det passer kanskje ikke for alle, derfor må ønsker og behov kartlegges for den enkelte.

Hvem kan hjelpe meg?

  • Kommunens ansatte i hjemmetjenesten eller Tjenestekontoret veileder gjerne innen velferdsteknologi.
  • NAV har god kompetanse på velferdsteknologi. På nettsidene deres kan du lese mer om hva du kan få hjelp til. Her finner du også informasjon om hvordan du kan søke om hjelpemidler

Prosjekt "Velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen"

Produktbeskrivelser: